Línia de temps Projecte Agroparc

El grup Ametller fa temps que intenta construir el seu projecte d'Agroparc a Gelida, i s'esforça molt en donar una bona imatge de com serà en els mitjans de comunicació (per exemple, labustia.cat). 

El que serà en realitat va variant al llarg del temps, per ara només disposem d'un document 'oficial':  

Avanç de planejament per a la implantació d'un projecte d'interès territorial. 

Aquest any 2021 ha presentat la seva versió 2.0, però existeix una versió 1.0. Per visualitzar-ho i no perdre la perspectiva en el temps, aquí us mostrem en una línia de temps alguns dels fets destacats.

2021

23 de novembre. El Ple de l'Ajuntament de Gelida pren coneixement del projecte Agroparc i el transmet a la Comisió Territorial Metropoolitana de Barcelona. Minut 1:03:40 fins el 1:29:30

2021

12 d'octubre. Roda de premsa a l'Ajuntament juntament amb l'Alcaldessa Lluïsa Llop, i posterior presentació a la Sala Cultural.

  • La fura .
  • Video roda de premsa   
  • Video presentació a la Sala Cultural 
  • Video de 6 minuts projectat a la presentació 
  • Incorpora la zona de Can Juncoses en el projecte. El que significa urbanitzar un indret natural.

13 d'octubre, presentació del projecte a Foment del Treball a Barcelona.  

14 d'octubre. Es fa públic ell document "Avanç de planejament per a la implantació d'un projecte d'interès territorial"  


2019-2020

Dos anys sense cap informació pública

2018

Febrer 2018. El Grup Ametller anuncia que abandonarà el projecte de l'Agroparc si aquest estiu no ha aconseguit un consens amb el territori .

2017

Març 2017. Document d'abast redactat per redactat per la l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental, dels Serveis Territorials a Barcelona. Departament de Territori i Sostenibilitat.

L'objectiu del document és determinar l’abast de l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) que s'ha de realitzar.    

2016   
Novembre 2016. Es fa públic l'Avanç del Pla Especial Urbanístic en Sòl No Urbanitzable per la implantació de l’Agroparc Ametller Origen

Desembre 2016. El grup Ametller Origen anunciar la inversió de 50 milions en un gran Agroparc. 

...

Període 2016-2018: podeu consultar la documentació del projecte Agroparc de l'any 2016, les accions ciutadanes, esdeveniments, hemeroteca, etc en aquest enllaç