Línia de temps Projecte Agroparc

El grup Ametller fa temps que intenta construir el seu projecte d'Agroparc a Gelida, i s'esforça molt en donar una bona imatge de com serà en els mitjans de comunicació (per exemple, labustia.cat). 

Aquest any 2021 ha presentat la seva versió 2.0, però existeix una versió 1.0. Per visualitzar-ho i no perdre la perspectiva en el temps, aquí us mostrem en una línia de temps alguns dels fets destacats. 

Darrer document del Grup Ametller:

 Avanç de planejament per a la implantació d'un projecte d'interès territorial . [Gràfiques]

2 de setembre
2022

L'alcaldessa de Gelida publica l'edicte per consultar a la població sobre la modificació del POUM per a la implantació del Agroparc. És un tràmit necessari abans d'iniciar la modificació del POUM. La població té 10 dies per escriure les seves opinions. Només es fa difusió de la consulta al taulell d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament.

11 de març
2022

Naturalistes de Gelida, Bosc Verd i Unió de Pagesos presenten al·legacions (consideracions) a la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (OTAA) al projecte d'Agroparc.

31 de gener
2022

La OTAA rep nova la documentació de l'Ajuntament de Gelida, que substitueix la rebuda el 17 de gener. Documentació en aquesta carpeta.

17 de gener
2022

La OTAA rep la documentació per a la implantació del projecte Agroparc de l'Ajuntament de Gelida, promotor del projecte. S'obre el plaç per opinar sobre l'abast que ha de tenir l'EAE.  Documentació en aquesta carpeta.

14 de gener
2022

Visita del President Aragonès a Gelida. Abans d'entrar a l'ajuntament, membres de la plataforma StopAgroparc li hem explicat els punts essencials per que no estem d'acord amb el projecte d'Ametller Origen. Veure notíciaVeure el vídeo  

3 de gener
2022

Naturalistes de Gelida i Bosc Verd presenten al·legacions a les modificacions del POUM. Com annex presenten una llista d'espècies presents a l'àmbit afectat per les modificacions.

Resum de les 7 al·legacions presentades.

23 de desembre
2021

La Comissió de Territori de Catalunya reconèixer l’elevat interès territorial. Documentació en aquesta carpeta.

23 de novembre
2021

El Ple de l'Ajuntament de Gelida pren coneixement del projecte Agroparc, aprova fer-se seu el project i el transmet a la Comissió Territorial Metropolitana de Barcelona. [Projecte][GràfiquesMinut 1:03:40 fins el 1:29:30

En el mateix ple s'aprova una modificació parcial del POUM que beneficia clarament el Grup Ametller Origen.

12 d'octubre
2021

12 d'octubre. Roda de premsa a l'Ajuntament juntament amb l'Alcaldessa Lluïsa Llop, i posterior presentació a la Sala Cultural.

  • La fura .
  • Video roda de premsa   
  • Video presentació a la Sala Cultural 
  • Video de 6 minuts projectat a la presentació 
  • Incorpora la zona de Can Juncoses en el projecte. El que significa urbanitzar un indret natural.

13 d'octubre, presentació del projecte a Foment del Treball a Barcelona.  

14 d'octubre. Es fa públic ell document "Avanç de planejament per a la implantació d'un projecte d'interès territorial"  

(posteriorment, el 15 de novembre, es va entrar a l'Ajuntament de Gelida una nova versió: Avanç de planejament per a la implantació d'un projecte d'interès territorial . [Gràfiques])

2019-2020

Més de dos anys sense cap informació pública

2018

Febrer 2018. El Grup Ametller anuncia que abandonarà el projecte de l'Agroparc si aquest estiu no ha aconseguit un consens amb el territori .

2017

Març 2017. Document d'abast redactat per redactat per la l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental, dels Serveis Territorials a Barcelona. Departament de Territori i Sostenibilitat.

L'objectiu del document és determinar l’abast de l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) que s'ha de realitzar.    

2016   
Novembre 2016. Es fa públic l'Avanç del Pla Especial Urbanístic en Sòl No Urbanitzable per la implantació de l’Agroparc Ametller Origen

Desembre 2016. El grup Ametller Origen anunciar la inversió de 50 milions en un gran Agroparc. 

...

Període 2016-2018: podeu consultar la documentació del projecte Agroparc de l'any 2016, les accions ciutadanes, esdeveniments, hemeroteca, etc en aquest enllaç