L’advocat de StopAgroparc, Albert Calduch, disposat a arribar fins al final per aturar la implantació del marcoprojecte d’Ametller Orígen a l’Alt Penedès

Aquest dimarts, 21 de febrer, la plataforma ciutadana ha presentat a Gelida el seu advocat Albert Calduch, reconegut especialista en dret ambiental amb importants litigis guanyats.


 
 


En el vídeo anterior és un resum de la roda de premsa. En aquest enllaç podeu veure la roda de premsa completa:

Roda de premsa completa

Durant la roda de premsa, Albert Calduch ha explicat que les al·legacions incideixen en irregularitats i mancances de la tramitació de la modificació del Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Gelida i demanen la nul·litat de l’expedient. L’advocat ha fet especial èmfasi en tres temes que considera factors determinants: la presència de l’àliga cuabarrada , la preservació dels connectors ecològics i la ubicació d’instal·lacions industrials en sòl agrari no urbanitzable d’especial protecció.

Albert Calduch ha posat en relleu el fet que l’Agroparc es situa en la zona de màxima sensibilitat de l’àguila cuabarrada. Ha destacat la importància de conservar la presència d'aquesta espècie en perill d’extinció catalogada d’interès comunitari, especialment en un àmbit tan pròxim a l’Àrea Metropolitana. Els exemplars es troben íntegrament dins l’àrea crítica (k95%) i resalta que en altres casos de menor afectació a l’àliga ( k90%) ja s’han aturat projectes. Les al·legacions també consideren que no s’ha avaluat l’impacte sobre els connectors entre espais protegits que garanteixen el manteniment de la biodiversitat. La vigència d’aquests connectors ecològics es reconeix al Pla Director Territorial de l’Alt Penedès. El projecte també afectarà Sant Llorenç d’Hortons, però la modificació del POUM tan sols es refereix a Gelida, per tant caldria una figura d’abast supramunicipal. El Document d’Abast de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental ja havia avisat d’aquest problema, però el promotor va decidir ignorar-ho. Les al·legacions també posen en valor el paisatge del Penedès front a la brutal transformació que s’hi vol implantar. Es qüestiona la destrucció de vinya protegida per l’augment de sòl industrial i la ubicació d’instal·lacions en sòl no urbanitzable, entre d’altres les plantes de producció d’hidrogen i de biogàs, amb greus impactes d’olors i efectes associats a la salut.

Es demana la nul·litat de l’expedient

L’advocat ha demanat la nul·litat de l’expedient en compliment del principi de no regressió urbanístic, en base al marc legal vigent i a múltiples sentències dictades pel Tribunal Suprem, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i l’Audiència Nacional.

L’advocat ha dit que aquests procediments s’han de tramitar amb llum i taquígraf i tenir molt en compte la participació ciutadana. Considera que no s’ha donat un termini d’informació pública adequat per a la participació i que el projecte no té base legal per tramitar una modificació d’aquest abast.

Al final de la roda de premsa en Calduch s’ha referit a la possibilitat de reversió del polígon aclarint que quan no està desenvolupat, com en el cas Can Joncoses, és perfectament factible.

Agraïments